Lef in de klas

  • Heeft uw docent moeite om de orde in de klas te bewaren?
  • Is het voor hem elke dag weer een opgave om voor de klas te gaan staan?
  • Durft hij tegenover de leerlingen nog nauwelijks zichzelf te zijn?

Werken aan nieuwe vaardigheden

scholieren3‘Lef in de klas’ is een uitkomst voor docenten in het voortgezet onderwijs waarbij de samenwerking met hun leerlingen vastgelopen is.

Tijdens deze interactieve training ontwikkelen zij de vaardigheden en kennis om sfeer in de klas te creëren, zodat een goede samenwerking met de leerlingen mogelijk wordt en zij de leerlingen kunnen blijven boeien.

Inhoud

Tijdens de training ‘Lef in de klas’ komen de volgende zaken aan de orde:

  • In contact komen met je zelf
  • Bouwen aan een goede relatie met de leerlingen
  • Bezielend lesgeven
  • Communiceren vanuit een ander perspectief

Na de training heeft de docent weer een positieve impact op zijn omgeving. Hij kan vanuit zijn eigenheid een veilige en prettige leeromgeving creëren. Een vruchtbare bodem om te doen wat hij wilde doen: inspirerend lesgeven.

Terug naar Overzicht producten