‘Gemotiveerd verder’

De tweede klas van het voortgezet onderwijs vraagt van leerlingen én docent snel en slagvaardig optreden. De leerling moet in de nieuwe samenstelling zijn plek zien te veroveren. De docent moet in zijn taak als mentor meteen de juiste toon treffen en een goede verstandhouding met de klas opbouwen, zodat een plezierige samenwerking mogelijk wordt.

De motivatie voor een succesvol schooljaar

scholieren4‘Gemotiveerd verder’ is het interactieve programma dat leerlingen en docent aan het begin van een nieuw schooljaar ondersteunt om voor de samengestelde groep van brugklassers, zittenblijvers en zij-instromers, een prettige werksfeer te creëren. SMART in Communication helpt hen om elkaar en zichzelf beter te leren kennen. Na afronding van het programma hebben de leerlingen hun motivatie geformuleerd en weten ze wat ze willen doen om er een succesvol jaar van te maken. Ook de mentor is betrokken bij dit programma.

Duur

‘Gemotiveerd verder’ duurt vier uur en werpt de meeste vruchten af in de eerste tien weken van het nieuwe schooljaar. Neem gerust contact op voor meer informatie.

Terug naar Overzicht producten.