Europese aanpak PSA onderkent kracht van communicatie

Europese aanpak preventie psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Afgelopen week las ik een artikel over preventie van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Vanuit onze overheid is er één miljoen euro beschikbaar gesteld om uitval door stress, overspannenheid en burn-out te voorkomen. Dit project maakt onderdeel uit van het duurzame inzetbaarheidsbeleid van minister Asscher. Hij heeft voor dit jaar 1 miljoen euro ter beschikking gesteld om de werkgevers en werknemers te stimuleren hiervoor eigen verantwoordelijkheid te nemen. Beide groepen hebben er groot belang bij om uitval te voorkomen.

Taboe doorbreken

Om de doelstelling te bereiken is de aanpak gericht op het bevorderen van een cultuuromslag in de organisatie. Daarvoor zal het taboe over dit onderwerp doorbroken moeten worden. HRM en OR spelen hierbij een belangrijke rol, evenals de intermediairs en de omgeving van de werknemer zelf. Dit laatste is natuurlijk van grote invloed. Maar het werkt beide kanten op. Immers, als de werknemer thuis problemen heeft, veroorzaakt dit ook stress die direct doorwerkt op het dagelijks functioneren. Ruimte en aandacht voor de thuissituatie van de medewerker is net zo belangrijk als voor de situatie op het werk. Ook hier valt een taboe te doorbreken.

Bespreekbaar maken

4166142319_bdff48716e_bDurf je deze problemen wel met je leidinggevende te bespreken? De omslag zit vooral in het creëren van een veilig werkklimaat. Dat vraagt om extra vaardigheden van de leidinggevende, zoals luisteren, spreken en het inzetten van zijn/haar empathische vermogens. Pas wanneer de medewerker zich gehoord en gezien voelt, zal dit bijdragen aan meer werkvreugde en daarmee leiden tot betere prestaties.

(bron: Een gezonde werkplek – https://healthy-workplaces.eu/nl/)