Werk aan wederzijds begrip

Deze training is bedoeld voor leerkrachten en leidinggevenden, die optimaal contact willen met hun leerlingen en collega’s,  teneinde een evenwichtige leef- en werkomgeving te verkrijgen.

Het resultaat

* het brengt je in contact me jezelf

* het geeft inzicht in je eigen rol in het contact met je omgeving

* het geeft antwoord op vraagstukken die belangrijk voor je zijn

* het leert je verbindend te communiceren met anderen

* herstel  en behoud van je persoonlijk evenwicht

Methodiek

In mijn trainingen laat ik mensen kennis maken met hun innerlijke vermogens. Samen met een aantal beproefde deeltechnieken uit de communicatie vormt deze methode het uitgangspunt, waarmee ik werk. Innerlijke vermogens hebben we allemaal.  De één kan helder zien, de ander kan beter helder horen, ruiken, voelen proeven of weten, of een combinatie  hiervan.  Innerlijke vermogens brengen ons  in de kern van weten.  Aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden en oefeningen ben je in staat vanuit authenticiteit  contact met anderen te maken en je te verbinden met je omgeving.  Je innerlijke vermogens  leren gebruiken in de dagelijkse praktijk,  biedt handvatten voor zelfsturing en het tonen van persoonlijk leiderschap.

Werkwijze

In een persoonlijk gesprek nemen we de wensen en doelen door, op basis waarvan een programma wordt samengesteld.  De insteek is om via inzicht in je eigen rol in het communicatieproces, beter in staat te zijn om verbindend te communiceren met je omgeving.

Doelstelling

1. De training leert om te gaan met onbegrip, agressie, weerstand en onzekerheid.

2. De opgedane kennis en vaardigheden kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.