Bewust leren communiceren: basis voor een betere samenwerking in de klas

voor schoolleiders, docenten en leerlingen in het Voortgezet Onderwijs

Worstelt u ook met overvolle klassen? Hoe gaat het nu met het passend onderwijs op uw school? Welke mogelijkheden biedt u de kinderen die een zogenaamd ‘label’ hebben? Hoe gaat u om met ongemotiveerde leerlingen? Vinden uw docenten nog tijd voor het uitgebreide pakket aan neventaken? En wat als u signaleert dat uw docent dagelijks naar school gaat met angst en onzekerheid?

Het tij keren

SMART in Communication kent de problemen die het hedendaagse onderwijs met zich meebrengt. Tijdens specialistische coachingstrajecten krijgt uw docent de tools om moeizame processen te keren. Hij overwint zijn angst, krijgt het klassenmanagement weer onder controle en gaat lesgeven op een manier die hem ooit enthousiast maakte voor het onderwijs. Bevlogen, vanuit zijn eigen doorleefde kennis en in een gezond en plezierig leerklimaat.

Voor docenten en leerlingen

Benieuwd of we iets voor uw school kunnen betekenen? Wellicht voor een van uw docenten? Of om van die lastige klas de leukste klas te maken? Begin met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek inventariseren we uw situatie aan de hand van de quickscan. Dat geeft inzicht voor u en voor ons. Een uitstekende basis om elk tij te keren!